Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim inicjuje program stażowy, który będzie trwać od trzech do sześciu miesięcy. Program „”Aktywni na rynku pracy””, wspierany środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, jest przeznaczony dla osób bez zatrudnienia, które są zarejestrowane jako bezrobotne.

Celem programu jest wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji zawodowej. Szczególną uwagę kieruje się na kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50. roku życia oraz młodzież w wieku 18-29 lat, w tym grupę NEET.

Projekt „”Aktywni na rynku pracy”” preferuje wnioski firm, które oferują możliwości dla młodych osób w wieku 18-29 lat, szczególnie w obszarach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RSI 2030). Do kluczowych obszarów należą: biosurowce, żywność dla świadomych konsumentów, przyszłościowe wnętrza, przemysł jutra, zaawansowane procesy logistyczne, rozwój ICT oraz nowoczesne technologie medyczne.

Wnioski o organizację stażu należy składać w określonym terminie, od 5 do 9 lutego 2024 roku, zarówno osobiście w siedzibie Urzędu, jak i elektronicznie przez portal www.praca.gov.pl. Decydująca jest data wpłynięcia wniosku do Urzędu.

W przypadku akceptacji wniosku, organizator stażu musi zadbać o przeprowadzenie badań lekarskich kandydatów na stażystów. Szczegóły dotyczące procesu aplikacji oraz dostępne formularze znajdują się na stronie internetowej Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się ze specjalistami ds. programów: Magdaleną Biegańską oraz Joanną Szyszką-Lamczak.

Dokumenty do pobrania:

  • Wniosek o zorganizowanie stażu

Źródło: https://ostrowwielkopolski.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024